Koncept chytrého města byl středobodem 8. ročníku veletrhu Smart City Expo World Congress (SCEWC), který se konal 13.–15. listopadu v Barceloně. Akce se zúčastnilo přes 840 vystavovatelů a 700 měst z celého světa včetně Prahy a na výstaviště se přišlo podívat více než 21 tisíc návštěvníků.  Velký zájem ukazuje, že smart city je koncepce, kterou se čím dál více jednotlivců, společností i politiků pokouší naplnit reálným obsahem.

Organizátoři akce se snažili pojmout problematiku opravdu komplexně. Na několika pódiích se střídali řečníci, jejichž příspěvky se tematicky pohybovaly od městské správy a financování, udržitelnosti, životního prostředí, společenské inkluze až po mobilitu a digitální transformaci. „Vyvíjíme chytrá města a intenzivně pracujeme na implementaci chytrých řešení uvnitř nich. Měli bychom mít však neustále na paměti základní myšlenku, která tyto naše snahy pohání: chceme, aby byla města lepšími místy pro život,popsal zastřešující ideu ředitel veletrhu SCEWC Ugo Valenti.

Základem je bezpečnost

Tematika chytrých měst je široká zejména kvůli různorodé škále úkolů, před kterými jednotlivé metropole stojí. Každé město má svá specifika a nejpalčivější problémy se liší případ od případu. Přesto lze konstatovat, že tématem, které stojí mezi základními předpoklady jakýchkoliv úvah o chytrém městě, je zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Vybrali jsme 5 zajímavých trendů, které v této oblasti veletrh naznačil.

  1. Chytré kamery jako páteř bezpečnostních systémů

 Síťové kamery v Barceloně ukázaly svoji všestrannost. V městských kamerových sítích mohou IP kamery zastávat roli páteřního systému, na který jsou následně napojené další senzory a chytré technologie. „Na místech, kde se instalovaly kamerové systémy, pozorujeme významný úbytek incidentů. Švédský Stockholm, americké New Orleans nebo japonské Minó jsou příklady měst, kde přinesly síťové kamery velice pozitivní výsledky, popisuje Stefan Alfredsson ze společnosti Axis Communications, švédského výrobce IP kamer. Ten v Barceloně představil nejen své produkty, ale i další nástroje, které umí významně zvýšit efektivitu kamerového systému.

  1. Rozpoznávání obličejů se zdokonaluje

Technologie rozpoznávání obličejů (anglicky facial recognition system) patří k těm, na které se soustředí velký zájem laické veřejnosti. Na veletrhu ji prezentovala například původem barcelonská firma Herta. Její software umožňuje pomocí snímaného obrazu porovnat obličej s danou databází a na základě tohoto srovnání jej identifikovat. Systém lze napojit na jakoukoliv IP kameru, využít ho tedy lze prakticky kdekoliv. Obavy z přítomnosti Velkého bratra jsou ale zbytečné. V současné chvíli umí systém pracovat s omezenou, předem definovanou databází tváří a využívají ho především bezpečnostní složky při pátrání po hledaných osobách. Velice užitečný je při pátrání po ztracených dětech, osvědčil se také jako nástroj dohledu nad pohybem zaměstnanců.

  1. Chytré audio se bude hlásit o slovo

Síťové video oslnilo trh už před nějakou dobou, nyní se o podobnou revoluci pokouší síťové audio. Pomocí akustické detekce umí rozpoznat určité zvuky, které jsou v rejstříku definované jako krizové (typicky rozbíjené sklo, křik, velice hlasité zvuky atp.) a na základě toho upozornit nejbližší kameru, aby se na lokalitu zaměřila. Eliminují se tak případy, kdy kamera v době incidentu snímá jiné místo, než je potřeba. Síťový audiosystém je navíc otevřený a lze do něj kdykoliv přidávat zařízení či nové konfigurace. Oproti těžkopádnému analogovému systému je práce s ním mnohem agilnější a proto lépe vyhovuje požadavkům rychle se měnících měst.

  1. S drony je třeba počítat

 Podle odhadu Goldman Sachs se může potenciál trhu s drony vyšplhat do roku 2020 až na hodnotu 100 miliard amerických dolarů. Jinými slovy, s drony je třeba počítat. Z hlediska městské bezpečnosti je proto nutné zlepšit monitoring oblohy a připravit se na možnou přítomnost nežádoucích dronů v městské zástavbě. Přesně tomu se věnuje kalifornská firma Dedrone. Detekce dronů probíhá pomocí senzorů na základě radiofrekvence. Když senzory neohlášený dron odhalí, následně mohou jeho přítomnost vizuálně potvrdit okolní kamery. Ty jej také zvládnou v případě potřeby sledovat.

  1. Senzory budou analyzovat chování davu

Nejnovější způsob videoanalýzy prostřednictvím strojového učení představila nizozemská firma Vinotion, která se zabývá pokročilou analytikou davu. Systém dokáže pomocí senzorů detekovat různé vzorce chování skupiny, ať už se jedná o chodce či cyklisty. Dle naměřených hodnot pak určí, zda se proudící dav chová „zdravě“, nebo v něm nastala krizová situace – například propukla panika. Veškerá analytika přitom probíhá v malém přístroji poblíž kamery, který do systému posílá pouze výsledky analýzy. Významně se tak šetří objem přenášených dat a tím také zatížení sítě.

Jednotlivé technologie ukazují, že se nám čím dál lépe daří získávat z městského prostředí data s velkým potenciálem. Základním předpokladem pro jejich úspěšné využití je však propojitelnost. Ať už se jedná o záběry z kamer, hodnoty ze senzorů nebo výsledky analýzy davu, teprve jejich kombinací dostáváme reálný obraz problémů, kterým města čelí. Zároveň tak můžeme nalézt odpovědi na otázky, jak – v duchu ideje veletrhu – udělat z měst nejen lepší, ale hlavně bezpečnější místo pro život.

Autor: Kateřina Matesová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here