Soukromé detektivní služby – díl I.

0
534

V souvislosti s návrhem zákona o bezpečnostní činnosti se pravidelně objevují diskuse o činnosti soukromých detektivů. Není v oboru „komerční bezpečnosti“ asi jiného oboru, který by byl tak zastřen mýty, příchutí pikantnosti bulvárních informací a na který by se orientovala diskuse. Ačkoliv počet koncesních listin pro tuto činnost je v ČR k 30.06.2018 vydáno 336 a zaměstnanců 241. (V celém oboru SBS je zaměstnáno ke stejnému datu cca. 42 800 osob). Z tohoto důvodu jsme požádali JUDr. Jiřího Kameníka, prezidenta ASBS ČR a USBS ČR, člena vědeckých rad Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty aplikované informatiky, autora a spoluautora odborných publikací a především soukromého detektiva s praxí 25 let.  Předkládáme vám I. díl  díl miniseriálu o soukromých detektivních službách a soukromých detektivech. 

Soukromé detektivní služby – díl I.

Soukromý detektiv je pracant nebo hrdina

Jak úředně definovat a shrnout práci soukromého detektiva?

Jsou to služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazy v řízení před soudem nebo správním orgánem, získávání informací o fyzických nebo právnických osobách v zájmu jiných fyzických nebo právnických osob, pátrání po osobách, věcech, vozidlech.

Patří sem bezesporu i zjišťování informací ohrožujících obchodní tajemství klienta, které jsou jinak  smluvně chráněny v pracovních či obchodních smlouvách a bývají i  běžnou náplní práce tzv. obranného zpravodajství. Je to práce, která s sebou přináší  mnoho barvitosti  i šedi, spoustu vzrušení, ale také nutnost dokonalé znalosti právního prostředí, metod práce, trpělivosti, sebeovládání a rutinní činnosti…

Hledání informací, které mohou být použity případně jako důkazy, hledání  osob, majetku a dalších činností,  je již  obsaženo v názvu profese „detektiv“. Slovo „detektiv“  vzniklo z  původně užívaného latinského detegere – hledat, vyhledávat.  Můžeme  si položit jednoduchou  otázku  vyhledávat  „Koho co?“  a odpovíme  si“ „Cokoliv, co nám pomůže   vyřešit, doposud nevysvětlenou situaci“.

Strohá a obecná charakteristika stačí jen k základnímu popisu práce detektiva v soukromém sektoru. Ale nedává plnou představu toho, jak skutečně detektivní práce probíhá. Proto se podívejme na tuto profesi  z pohledu zákazníka,  samotného detektiva, nebo čtenáře detektivek a filmového diváka.

Ve filmech nebo při čtení knih obvykle detektiv vždy neočekávaně a překvapivě věc objasní, je nezranitelný a pomalu nesmrtelný.  Zbraň, ať už jakoukoliv, použije v pravý čas a na poslední chvíli s ní zastaví  „zloducha“.  Jezdí nejrychlejšími vozidly, nemusí platit pokuty za dopravní přestupky a má velké sympatie u krásných žen.  Představa skutečně filmová. Když odmyslíme zázraky, tak představa není tak úplně mylná. Detektiv pokud přijme práci na objasnění  věci, skutečně musí pracovat vždy s maximem informací. Sbírá a shromažďuje informace s příčinnou souvislostí  o stavu „věci“. Mnohdy se snaží skoro o nemožné,  přijít na všechny možné souvislosti, které se v případu vyskytují, a to vede k ke shromaždění a zpracování dalšího a dalšího množství informací, které  s případem zdánlivě nesouvisejí. Až po shromáždění velkého množství informací se objeví malý detail, který pracně nashromážděnou skládačku informací v určité části propojí, a teprve zde se ukáže objasňující výsledek. Jde o velmi časově a i jinak náročnou informační činnost, kdy detektiv postupuje  nejen podle kriminalistické metodiky,  ale i podle svých zkušeností a instinktu.    Nikdy dopředu neví, je v nejisté situaci, protože neví, zda informaci, která propojí ostatní  zjištění, bude možno použít jako důkaz anebo bude  mít podobu jen informační výhody pro  klienta. Mnohdy jde o informaci , která má jen hodnotu podružné indicie, vedoucí k jiné důležitější indicii. Jedná se o úmornou, mravenčí, každodenní práci. Jde o snahu „věc“ dokázat, což by mělo být výsledkem. Ten je však u soukromého detektiva velmi křehký a vzdálený.

U detektiva placeného státem je tento stav běžný a většinou je limitován jen časovou lhůtou nebo názorem nadřízeného. Soukromý detektiv je limitován především finančními prostředky, které je klient ochoten do kauzy vložit. Proto je práce soukromého detektiva náročná nejen na kriminalistické a právní znalosti, ale i  na znalosti ekonomické a na jeho citu pro všechny souvislosti týkající se ekonomické stránky jeho činnosti.

Jako příklad činnosti detektiva bych z filmových postav vyzdvihl práci policejního detektiva   poručíka Colomba.  Svými nenápadnými dotazy se neustále ujišťuje  o  souvztažnosti jednotlivých informací z různých pohledů. Pod záminkou roztěkanosti sbírá  detailní informace a  na první pohled nesouvisející  všetečné dotazy zakrývá   legendou, smyšleným příběhem, který dotazovaný nemá možnost  hned „prokouknout“. Právě předstíraná nesoustředěnost a ujišťování se o stavu věci  detektivovi v této záležitosti pomáhá. Colombo k legendě (zakrytí dotazu)  používá i  svou manželku, kterou nikdo nikdy neviděl  a skutečně nemůže znát její předsevzetí, příbuzné a další skutečnosti na které detektiv svou zvědavost mnohdy svádí.

Tyto vlastnosti by měl mít i skutečný detektiv a o to více soukromý detektiv. V  podstatě neexistuje forma detektivní činnosti, která by se bez pomocí legendy (neboli zakrytí) obešla nebo dala provádět. Nezapomeňme, že  každý dotaz je 50 % odpovědí. Detektiv bez legendy by tak protistraně napovídal a tím si mařil svou práci..

Mnohdy se říká , že policajti a tím i detektivové lžou.  Prosím pozor, právě to by si neměl detektiv nikdy dovolit. Lež se mezi slušnými lidmi nepromíjí, a také platí, že má krátké nohy.  S odstupem času vyjde skutečný fakt najevo, a pak by byla lež k tíži detektivního vyšetřování. Naopak chytrá legenda je výborně obhajitelná a dokonce veřejností ceněná. Legenda nesmí o nikom šířit nepravdy, nesmí nikoho urážet nebo poškodit, a tím méně  navádět k panice. Proto je velmi těžké, aby ji detektiv vymyslel okamžitě a ještě v časové tísni. Obvykle ji má dopředu připravenu pro situace, ve kterých se pohybuje a které vycházejí z jeho pracovních i osobních zkušeností. Proto dobrým detektivem není čerstvý absolvent práv s červeným diplomem, ale člověk, který v oboru působí delší dobu a má dokonalou místní a osobní znalost prostředí a lidí.

Ano, detektiv musí mít smysl pro důkladnou analýzu situace. K tomu se  právnické vzdělání hodí.  Vzdělání, zkušenost, praxe a dokonalá znalost způsobů činnosti (modus operandi)  dělají z detektiva skutečného experta. S těmito vlastnostmi  dokáže získané informace analyzovat  i  syntetizovat, aby dávaly smysl o zkoumané situaci. K závěru a tím řešení jej vede ve filmových případech zázračná dedukce, ale ve skutečnosti jsou to značné zkušenosti a znalosti, které z množství získaných informací zdůrazní správný závěr .

Dedukce je ta metoda, kterou dá do pohybu právě získaný malý detail, který má příčinnou odezvu u většiny získaných informací. Takto se řeší rozkrádání majetku ve firmách, stejně jako loupeže na lidech v ulicích nebo peněžních institucích a stejně se objasňují záhadná úmrtí či vraždy. Soukromý detektiv má  situaci ztíženou postavením zadavatele – klienta, který jednak již neunese finančně potřebný postup nebo dokonce dle vlastního uvážení zjistí, že by pachatelem mohl být někdo z blízkých a další postup blokuje. Má k tomu nejen hmotný , ale i morální a dnes již i právní nárok. Vzpomeňme na nedávné vysvětlení soudu o osobě blízké.

Je tedy patrné, že zatím co detektiv pracující na objasňování trestné činnosti  (policista) je závislý na čase a názoru nadřízeného,  soukromý detektiv nese odpovědnost sám za sebe. Nejde jen o profesní odpovědnost, ale i o existenční, tedy ekonomickou.  Z tohoto důvodu musí  po celou dobu  působit profesionálně  a postupovat dle svého nejlepšího odborného vědomí. Ne vždy je totiž výsledek v souladu s představou klienta, nebo si klient může další postup ve věci rozmyslet.  Proto neustálé sledování ekonomické situace případu je pro něj nezbytností. „Případ“ je pro něj obchodní zakázkou.

Jednání s klientem a uzavření smlouvy, bude předmětem druhého dílu našeho miniseriálu.

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here